Zostały mi 3 miesiące na przeczytanie kolejnych trzech książek, by na styk ukończyć moje postanowienie.

Przeczytanie „Cienia Wiatru” zajęło mi troszkę ponad miesiąc.